Visió i conducció (Part I)

Visió i conducció (Part I)

La conducció de vehicles és un procés altament complex que necessita constantment d’informacions diverses de les quals un 90% estan relacionades amb la visió. Per a mesurar l’agudesa visual, mirarem primer la d’un ull i a continuació la de...
Patinet elèctric

Patinet elèctric

Els patinets són vehicles de mobilitat personal (VMP), dotats d’una ÚNICA PLAÇA, propulsats únicament per motors elèctrics. La velocitat màxima està compresa entre 6 i 25 km/h. NORMATIVA PER A LA SEVA CORRECTA UTILITZACIÓ. No poden anar per VORERES, ZONES PER...