CERTIFICATS METGES OFICIALS LABORALS I PER A OPOSICIONS

Alguns llocs de treball requereixen un certificat mèdic oficial d’aptitud psicofísica (correus, ensenyament, etc.).

Al nostre centre fem alguns dels certificats mèdics d’aptitud psicofísica. Contacta’ns abans de venir per consultar si el teu està entre els nostres serveis.

NO FEM CERTIFICATS MEDICS ESPORTIUS

Requisits

  • DNI vigent o NIE acompanyat de PASSAPORT..
  • Certificat mèdic oficial expedit pel Col·legi Oficial de Metges que venen als estancs.

Preu 46€

ELS NOSTRES CERTIFICATS MÈDICS

Permís vehicles

Llicència armes

PER i Títols nàutics

Gossos potencialment perillosos

Llicència de grues

Certificats oficials
PER QUÈ VENIR A PROVENÇANA CERTIFICATS MÈDICS?
Els nostres professionals amb àmplia experiència al sector t'oferiran qualitat al servei amb una atenció personalitzada, tracte familiar i agradable. Sense esperes, al millor preu, tramitació immediata sense necessitat de personar-te a la DGT.