LLICÈNCIES DE GRUES A HOSPITALET DE LLOBREGAT

Si en la teva propera feina t’exigeixen el permís de conduir grues i et truca trobar-te al volant d’una, a Provençana posem a la teva disposició la llicència de grues a l’Hospitalet de Llobregat. És important conèixer que els requisits per obtenir-la varien depenent del tipus de grua a què vols accedir i al pes que aquesta contempla aguantar. L’element comú entre tots és la necessitat d’obtenir un permís de circulació específic i un informe d’aptitud psicofísica en una clínica mèdica. Per conduir una grua amb seguretat i eficàcia és vital haver aconseguit abans la llicència de grues a l’Hospitalet de Llobregat que acrediti haver obtingut la formació necessària per desenvolupar aquesta activitat.

Tipus de llicència de grues a Hospitalet de Llobregat

  • Permís C1: S’exigirà un mínim de 18 anys i el permís B en vigor. Hi ha una MMA superior a 3.500 kg i inferior a 7.500 kg i disposa de 9 seients. Aquesta llicència de grues a l’Hospitalet de Llobregat té una validesa de 5 anys i de 3 quan el conductor arribi als 65 anys. A més, aquests vehicles no poden enganxar un remolc la MMA del qual sigui superior a 750 kg
  • Permís C: Mínim de 21 anys i el permís B en vigor. Es podrà carregar mercaderia la MMA de les quals no superin els 12.000 kg. Tampoc no s’ha d’enganxar ni remolcar res superior a 750 kg. Per obtenir aquesta llicència de grues a l’Hospitalet també requereix un examen teòric, un de maniobres i un altre de circulació.

Quines grues puc conduir amb la llicència de grues a l’Hospitalet de Llobregat

  • Grues d’arrossegament o remolc: Pensada per a qüestions de mobilitat urbana. Conduir aquest vehicle es veu condicionat pel MMA. Encara que pugui sorgir el dubte, no, no cal el permís de remolc, amb la llicència de grues a l’Hospitalet de Llobregat és suficient.
  • Grues Mòbils Autopropulsades: En si mateix és un vehicle, no una conversió. Aquesta és la raó per la qual el carnet necessari és el C per ésser conduïdes per via públic.
  • Camió Autocarregant: Tampoc cal comptar amb el permís de camió autoportant, per la qual cosa n’hi hauria prou amb el permís de tipus C1 o C depenent de si la MMA es troba per sobre o no de les 7 tones.

Requisits

  • DNI vigent o NIE acompanyat de PASSAPORT.
  • Necessites 1 foto de carnet, que te la podem fer nosaltres o portar-te tu.

Preu 46€

ELS NOSTRES CERTIFICATS MÈDICS

Permís vehicles

Llicència armes

PER i Títols nàutics

Gossos potencialment perillosos

Llicència de grues

Certificats oficials
PER QUÈ VENIR A PROVENÇANA CERTIFICATS MÈDICS?
Els nostres professionals amb àmplia experiència al sector t'oferiran qualitat al servei amb una atenció personalitzada, tracte familiar i agradable. Sense esperes, al millor preu, tramitació immediata sense necessitat de personar-te a la DGT.